Electric V.M.I.

Electric V.M.I. a fost înfiinţată în anul 2007, din dorinţa de a crea o societate specializată în proiectarea, execuţia şi întreţinerea instalaţiilor electrice, la înalte standarde de calitate, în condiţii de maximă securitate pentru viaţa şi sănătatea beneficiarilor, urmărind în permanenţă protejarea mediului înconjurător.

Serviciile pe care le oferim contribuie, prin calitatea execuţiei, la îmbunătăţirea randamentului instalaţiilor, la reducerea costurilor de înreţinere, creşterea gradului de siguranţă în exploatare, servind astfel cu onestitate şi profesionalism aşteptările clienţilor noştri.

Oferim servicii complete care cuprind:​

 • Închiriere generatoare curent de mare putere
 • Instalații electrice – energie regenerabilă
 • Proiectare: proiect tehnic, proiect de executie, documentație
 • Furnizarea materialelor si echipamentelor necesare lucrării
 • Execuție lucrare după proiect propriu sau după proiectul clientului
 • Eliberare buletine de masură, certificate de conformitate și certificate de garanție
 • Punere în funcțiune sau asistență la punerea in functiune
 • Instruirea personalului de exploatare
 • Întreținere și service în garanție și postgaranție

Instalatii electrice de joasa tensiune pentru cladiri industriale, comerciale si rezidentiale​

 • Instalatii pentru distributia energiei electrice si alimentare consumatori
 • Instalatii de iluminat interior, exterior si arhitectural
 • Instalatii de siguranta – pamantare, paratraznet, echipotentializari, iluminat de siguranță